Sarthak Aur Prabhavi Updesh!!

Aacharan Behavior Quotes in Hindi Thoughts
Aacharan Behavior Quotes in Hindi Thoughts

सार्थक और प्रभावी
उपदेश वह है जो वाणी से नहीं,
अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है!!

Sarthak Aur Prabhavi
Updesh Wah Hai Jo Vani Se Nahi,
Apne Aacharan Se Prstut Kiya Jata Hai!! ~ Behavior Quotes in Hindi