Manushya Apne Bhagya Ka Nirmata !!

Manushya Apne Bhagya Ka Hindi Anmol Vachan Quotes
Manushya Apne Bhagya Ka Hindi Anmol Vachan Quotes

मनुष्य अपने भाग्य का
निर्माता खुद होता है..!!

Manushya Apne Bhagya Ka
Nirmata Khud Hota Hai…!!