Jo Vartman Ki Upekcha Karta Hai!!

Satya Vachan Best Anmol Vachan Quotes in Hindi
Satya Vachan Best Anmol Vachan Quotes in Hindi

जो वर्तमान की उपेक्षा करता है
वह अपना सब कुछ खो देता है!!

Jo Vartman Ki Upekcha Karta Hai
Wah Apna Sab Kuch Kho Deta Hai ~ Anmol Vachan