Jab Tak Jeena, Tab Tak Sikhna!

Anubhav Experience Quotes in Hindi by Swami Vivekananda
Anubhav Experience Quotes in Hindi by Swami Vivekananda

जब तक जीना, तब तक सीखना!
यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रोष्ठ शिक्षक है!!
– स्वामी विवेकानंद

Jab Tak Jeena, Tab Tak Sikhna!
Yani Anubhav He
Jagat Main Sarvshrest Shikshak Hai!!
~ Swami Vivekananda