हे ईश्वर ! मुझे अधिक लेने के नहीं !

Ishwar Prarthana Quotes in Hindi Anmol Vachan
Ishwar Prarthana Quotes in Hindi Anmol Vachan

हे ईश्वर !
मुझे अधिक लेने के नहीं
अधिक देने के योग्य बनाओ..!!

Hey Ishwar !
Mujhe Adhik Lene Ke Nahi,
Adhik Dene Ke Yogya Banao..!!